rừng ngập mặn cần giờ là lá phổi xanh của thành phố HCM được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới đầu tiên ở việt nam vào ngày 21/01

Question

rừng ngập mặn cần giờ là lá phổi xanh của thành phố HCM được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới đầu tiên ở việt nam vào ngày 21/01/2000. Diện tích rừng phủ xanh được cho bởi hàm số: S= 31,4 + 0,05t , trong đó s bằng nghìn héc ta , t tính bằng số năm kể từ năm 2000
A.hãy tính diện tích rừng ngập mặn cần giờ được phủ xanh vào các năm 2000 và 2018
B.đến năm bao nhiêu thì diện tích rừng được phủ xanh là 32,9 nghìn héc ta

0
Gerda 2 years 2020-11-20T23:32:22+00:00 0 Answers 34 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )