Rewrite these sentences, using an if construction. ( loại 1/ loại 2) 1. Be quiet or I’ll kill you. If………………………………………….

Question

Rewrite these sentences, using an if construction. ( loại 1/ loại 2)
1. Be quiet or I’ll kill you.
If……………………………………………………………….
2. Nga doesn’t feel happy, so she eats sweats.
If……………………………………………………………….
3. If it doesn’t rain tonight, Thanh will go to bed early.
If………………………………………………………………………
4. Hien doesn’t walk quickly because Hien is hungry.
If………………………………………………………………………
5. Ngan cries so much because she is lonely.
If…………………………………………………………….
6. If it isn’t nice, we’ll drink coffee.
Unless…………………………………………
7. My doesn’t have much money, so My can’t lend Nhan
If……………………………………………………………………………
8. Jack isn’t a fish so he can’t be a shark.
If……………………………………………………………

in progress 0
Thanh Hà 1 year 2020-11-28T22:30:27+00:00 3 Answers 94 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T22:32:19+00:00

  1

  If you do not be quiet I will kill you

  2

  If Nga doesn’t feel happy,she will eat sweats

  3

  If  doesn’t rain tonight, Thanh will go to bed early.

  4.

  If Hien is hungry,Hien will not walk quickly

  5

  If Ngan lonely,Ngan will cry

  6

  Unless it is nice,we’ll drink coffee.

  7. If My doesn’t have much money, he can’t lend Nhan.

  8. If Jack isn’t a fish, he can’t be a shark.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  1
  2020-11-28T22:32:27+00:00

  1. If you don’t be quiet, I’ll kill you.

  2. If Nga doesn’t feel happy, so she eats sweats.

  3. If it doesn’t rain tonight, Thanh will go to bed early.

  4. If Hien doesn’t walk quickly, Hien will be hungry.

  5. If Ngan cries so much, she will be lonely.

  6. Unless it is nice, we’ll drink coffee.

  7. If My doesn’t have much money, he can’t lend Nhan.

  8. If Jack isn’t a fish, he can’t be a shark.

  #NOCOPY

  0
  2020-11-28T22:32:33+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo if loai 2 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )