“rất sâu sắc” có phải là cụm tính từ không ạ?

Question

“rất sâu sắc” có phải là cụm tính từ không ạ?

in progress 0
RuslanHeatt 7 months 2021-07-17T10:17:28+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T10:18:33+00:00

  ”rất sâu sắc” là cụm tính từ

  →vì nó là 1 tổ hợp của trong đó có tính từ làm trung tâm.

  0
  2021-07-17T10:19:16+00:00

  “rất sâu sắc ” là cụm tính từ 

  @xin hay nhất

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )