Quy tắc tính: ( )- [ ]-{ } Lm giúp mk nha .ai đúng mk sẽ vote và cho ctlhn .

Question

Quy tắc tính: ( )- [ ]-{ }
Lm giúp mk nha .ai đúng mk sẽ vote và cho ctlhn .
quy-tac-tinh-lm-giup-mk-nha-ai-dung-mk-se-vote-va-cho-ctlhn

in progress 0
Jezebel 1 year 2020-11-03T06:04:46+00:00 1 Answers 77 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-03T06:05:58+00:00

  Đáp án:a)20.000b)10c)1982d

  )2 Giải thích các bước giải: 

  a) 2.[(7-$3^{3}$ : $3^{2}$ ) :$2^{2}$ +99].100

  =2.[(7-3):4+99].100

  =2.[4:4+99].100

  =2.[1+99].100

  =2.100.100

  =20.000

  b) 2. [(95+$5^{2}$ : 5) : $2^{2}$ +180]-$2^{2}$ . $10^{2}$ 

  =2.[(95+5): $2^{2}$ + 180 ]-$2^{2}$ . $10^{2}$ 

  =2.[100:4+180]-4.100

  =2.205-4.100

  =410-400

  =10

  c)2.$10^{3}$ 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )