Quy đồng mẫu số:2/3 + 4/3 5/6- 1/2 2/3× 3/4 5/6 : 1/2 3/6+1/4×3/4

Question

Quy đồng mẫu số:2/3 + 4/3
5/6- 1/2
2/3× 3/4
5/6 : 1/2
3/6+1/4×3/4

in progress 0
Ngọc Khuê 10 months 2021-04-25T02:34:39+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-25T02:35:49+00:00

  Đáp án:

   dưới nha !

  Giải thích các bước giải:

  `2/3 + 4/3=(2+4)/3=6/3=2`

  `5/6-1/2=5/6-3/6=2/6=1/3`

  `2/3xx3/4=(2xx3)/(3xx4)=6/12=1/2`

  `5/6÷1/2=5/6xx2=10/6=5/3`

  `3/6+1/4×3/4=3/6+3/16=24/48+9/48=11/16`

  0
  2021-04-25T02:36:03+00:00

  `2/3 + 4/3=6/3=2`

  `5/6- 1/2=5/6-3/6=2/6=1/3`

  `2/3× 3/4=6/12=1/2`

  `5/6 : 1/2=5/6×2=10/6=5/3`

  `3/6+1/4×3/4=3/6+3/16=1/2+3/16=8/16+3/16=11/16`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )