Quãng đường sông từ A đến B dài 48km. Một ca nô xuôi dòng từ A đến B hết 1giờ12phút và đi ngược dòng từ B đến A hết 1 giờ 36 phút. Tính vận tốc ca nô

Question

Quãng đường sông từ A đến B dài 48km. Một ca nô xuôi dòng từ A đến B hết 1giờ12phút và đi ngược dòng từ B đến A hết 1 giờ 36 phút. Tính vận tốc ca nô khi nước lặng và tính vận tốc của dòng nước

in progress 0
RI SƠ 1 year 2020-11-22T10:41:13+00:00 3 Answers 90 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-22T10:43:09+00:00

  Đáp án:

  Tham khảo 

  Giải thích các bước giải:

   Đổi 1giờ 12phút= 1,2h

           1giờ 36 phút=1,6h

   Vận tốc canô xuôi dòng là:

  48:1,2=40(km/h)

   Vận tốc canô ngược dòng là:

  48:1,6=30(km/h)

  Vận tốc của dòng nước là:

  (40-30):2=5(km/h)

  Vận tốc của nước lặng là:

  (40+30):2=35(km/h)

  Đáp số:5km/h

               35km/h

           

  0
  2020-11-22T10:43:13+00:00

  Đáp án: Vận tốc ca nô khi nước lặng: 35 km/h

               Vận tốc dòng nước: 5 km/h

  Giải thích các bước giải:

  Đổi: 1 giờ 12 phút = 1,2 giờ

         1 giờ 36 phút = 1,6 giờ

  Vận tốc ca nô khi xuôi dòng là: 48 ÷ 1,2 = 40 (km/h)

  Vận tốc ca nô khi ngược dòng là: 48 ÷ 1,6 = 30 (km/h)

  Vận tốc ca nô khi nước lặng là: (40 + 30) ÷ 2 = 35 (km/h)

  Vận tốc dòng nước là: (40 – 30) ÷ 2 = 5 (km/h)

  0
  2020-11-22T10:43:21+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo tranh tô màu ca nô các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )