Quãng đường AB dài 199,5km. hai xe máy cùng khởi hành 1 lúc và đi ngược chiều nhau, 1 xe đi từ A đến B với vận tốc 43,2km/giờ. sau 2 giờ 30 phút thì 2

Question

Quãng đường AB dài 199,5km. hai xe máy cùng khởi hành 1 lúc và đi ngược chiều nhau, 1 xe đi từ A đến B với vận tốc 43,2km/giờ. sau 2 giờ 30 phút thì 2 xe gặp nhau kể từ lúc bắt đầu đi. Tính vận tốc của xe máy đi từ B đến A.

in progress 0
Maris 9 months 2021-04-24T21:53:53+00:00 1 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-24T21:55:25+00:00

  Đáp án:

  `36,6` `km//h`

  Giải thích các bước giải:

  `2` giờ `30` phút `=` `2,5` giờ

  người đi từ A đi được số km là :

     `43,2×2,5=108` `(km)`

  người đi từ B đi được số km là :

     `199,5-108=91,5` `(km)`

  vận tốc cả người đi từ B là :

     `91,5÷2,5=36,6` `(km//h)`

          `Đs:` `36,6` `km//h`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )