quang cảnh lớp học trong buổi học cuối cùng như thế nào? (ngắn gọn thì cho hay nhất)

Question

quang cảnh lớp học trong buổi học cuối cùng như thế nào? (ngắn gọn thì cho hay nhất)

in progress 0
Thanh Hà 8 months 2021-06-01T22:59:26+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-01T23:00:45+00:00

           $#chicong283k$

                         Quang cảnh của buổi học cuối cùng :

  `+` Tĩnh lặng , yên ắng

  `+` Có được sự chứng kiến từ rất nhiều người

  `+` Mang một ý nghĩa vô cùng lớn

             `->` Khác hẳn với mọi ngày bình thường

             `=>` Xuất phát từ ý thức , lòng tôn trọng của mỗi cá nhân như một lời giã từ cho Tổ quốc đang ra đi . 

  0
  2021-06-01T23:01:19+00:00

  quang cảnh trong buổi học cuối cùng:

  *Trang trọng

  *Lặng tĩnh

  *Đông đúc

  →một cách lạ lùng khác với thường ngày

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )