Quan niệm viết văn của Nam Cao là gì? Tại sao Tản Đà thoát li hiện thực tìm đến siêu nhiên?

Question

Quan niệm viết văn của Nam Cao là gì? Tại sao Tản Đà thoát li hiện thực tìm đến siêu nhiên?

in progress 0
Thu Hương 2 months 2021-07-28T01:45:49+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-28T01:47:11+00:00

    -Quan niệm của Nam Cao “vị nhân sinh” . Nghệ thuật của ông thường viết về nỗi bất công, nỗi khô của những người dân và vì những người dân mà ông đã lên tiếng

    Tại sao Tản Đà thoát li hiện thực tìm đến siêu nhiên?

    -> Vì Tản Đà là một thi sĩ thơ lãng mạn nổi tiếng của thơ cũ. Và trong đó thì cũng có rất nhiều điều xảy ra trong cuộc đời Tản Đà. -> Ông chán sống, khát khao tự do của ông

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )