Quan hệ từ, từ trái nghĩa, từ hán Việt là gì

Question

Quan hệ từ, từ trái nghĩa, từ hán Việt là gì

in progress 0
Thành Đạt 7 months 2021-06-24T18:05:45+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-24T18:07:37+00:00

  a) Quan hệ từ là nối các từ ngữ hoặc các câu.

  – Thể hiện mối quan hệ giữa từ ngữ, câu nói.

  – Quan hệ từ được chia làm 4 loại : 

  + Biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết quả.

  + Biểu thị quan hệ giả thiết – kết quả, điều kiện – kết quả.

  + Biểu thị quan hệ tương phản. Biểu thị quan hệ tăng lên.

  b) Từ trái nghĩa : Dùng so sánh sự việc, sự vật, kết quả nhất định.

  c) Từ Hán Việt là những từ  ngữ tố tiếng Việt.

  – Bắt nguồn từ tiếng Hán và những từ tiếng Việt.

  – Được người Việt tạo ra bằng cách ghép từ.

  + Hoặc ngữ tố tiếng Việt gốc Hán lại với nhau.

  0
  2021-06-24T18:07:40+00:00

  +Quan hệ từ là những từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ giữa các bộ phận của câu hay giữa câu trong đoạn văn nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
  +Từ trái nghĩa là những từ, cặp từ có nghĩa trái ngược nhau, nhưng có liên hệ tương liên nào đó. Loại từ này có thể chung một tính chất, hành động, suy nghĩ nhưng ý nghĩa lại ngược nhau. Hoặc giữa 2 từ không có mối quan hệ từ, ngữ nghĩa gì, nó thường được sử dụng để nhấn mạnh, so sánh, gây chú ý…
  +Từ Hán Việt là những từ và ngữ tố tiếng Việt bắt nguồn từ tiếng Hán và những từ tiếng Việt được người nói tiếng Việt tạo ra bằng cách ghép các từ và/hoặc ngữ tố tiếng Việt gốc Hán lại với nhau.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )