Quan hệ từ trong câu nào dưới đây không dùng để nối các vế của câu ghép? a)Nếu bạn đứng từ trên cao nhìn xuống thì bạn sẽ thấy cả hồ nước xanh tro

Question

Quan hệ từ trong câu nào dưới đây không dùng để nối các vế của câu ghép?
a)Nếu bạn đứng từ trên cao nhìn xuống thì bạn sẽ thấy cả hồ nước xanh trong.
b)Về đêm, trăng như chiếc thuyền vàng trôi trong mây trên bầu trời ngoài cửa sổ.
c)Cậu ấy phải nghỉ học vì trời mưa quá lớn.
d)Tuy mặt trời đã lên cao nhưng sương sớm vẫn đọng lại trên lá.

in progress 0
Doris 7 months 2021-06-29T15:25:11+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-29T15:26:36+00:00

  Quan hệ từ trong câu:

  b)Về đêm, trăng như chiếc thuyền vàng trôi trong mây trên bầu trời ngoài cửa sổ. không dùng để nối các vế của câu ghép vì từ ‘như ‘trong câu dùng để so sánh.

  0
  2021-06-29T15:26:51+00:00

  Trả lời:

  b) Về đêm, trăng như chiếc thuyền vàng trôi trong mây trên bầu trời ngoài cửa sổ.

    Giải thích: Vì đằng trước từ “như” chưa phải là một vế và từ “như” dùng cho phép so sánh, do vậy từ này không dùng để nối các vế của câu ghép

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )