Quan hệ từ mà; với ở 2 câu dưới biểu thị quan hệ gì? – Đừng nên nhìn hình thức MÀ đánh giá kẻ khác – Câu tục ngữ này chỉ đúng VỚI xã hội xưa, còn ngà

Question

Quan hệ từ mà; với ở 2 câu dưới biểu thị quan hệ gì?
– Đừng nên nhìn hình thức MÀ đánh giá kẻ khác
– Câu tục ngữ này chỉ đúng VỚI xã hội xưa, còn ngày nay thì không đúng.

in progress 0
niczorrrr 2 months 2021-07-30T07:29:07+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T07:30:09+00:00

  The best of team – Sakura

  –  Đừng nên nhìn hình thức MÀ đánh giá kẻ khác

  -> Quan hệ từ biểu thị quan hệ tương phản

  – Câu tục ngữ này chỉ đúng VỚI xã hội xưa, còn ngày nay thì không đúng

  -> Quan hệ từ biểu thị quan hệ nối tiếp

  0
  2021-07-30T07:30:51+00:00

  @Sakura

  Từ mà -> Quan hệ tương phản

  Từ với -> Quan hệ nối tiếp

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )