Quan hệ từ mà; với ở 2 câu dưới biểu thị quan hệ gì? – Đừng nên nhìn hình thức MÀ đánh giá kẻ khác – Câu tục ngữ này chỉ đúng VỚI xã hội xưa, còn ngà

Question

Quan hệ từ mà; với ở 2 câu dưới biểu thị quan hệ gì?
– Đừng nên nhìn hình thức MÀ đánh giá kẻ khác
– Câu tục ngữ này chỉ đúng VỚI xã hội xưa, còn ngày nay thì không đúng.

in progress 0
Tài Đức 2 months 2021-07-30T12:47:07+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T12:49:01+00:00

  -Mà + với có ý nghĩa biểu thị mối quan hệ giữa hai vế đồng thời làm nối tiếp hai vế câu đằng sau là một câu gì đó đi kèm nhằm làm tương ứng với vế trước

  -Khi muốn phân biệt riêng :

  +Mà chỉ quan hệ tương phản, đối lập 

  +Với chỉ quan hệ nối tiếp giữa hai vế câu.

  0
  2021-07-30T12:49:05+00:00

  @Meo_

  * Mà, với: biểu thị quan hệ đẳng lập, nối tiếp hai vế câu

  _ Hoặc:

  * Mà: quan hệ tương phản

  * Với: quan hệ nối tiếp

  ( Có hai cách trả lời )

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )