Quan hệ từ mà; với ở 2 câu dưới biểu thị quan hệ gì? – Đừng nên nhìn hình thức MÀ đánh giá kẻ khác – Câu tục ngữ này chỉ đúng VỚI xã hội xưa, còn ngà

Question

Quan hệ từ mà; với ở 2 câu dưới biểu thị quan hệ gì?
– Đừng nên nhìn hình thức MÀ đánh giá kẻ khác
– Câu tục ngữ này chỉ đúng VỚI xã hội xưa, còn ngày nay thì không đúng.

in progress 0
MichaelMet 2 months 2021-07-30T12:55:12+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T12:56:45+00:00

  Mà: tương phản

  Với: tiếp nối

  0
  2021-07-30T12:56:49+00:00

  Câu 1 Chỉ quan hệ  Nguyên nhân-kết quả.

  Câu 2: chỉ quan hệ tiếp nối.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )