Quan hệ tổng – phân – hợp là quan hệ thế nào? Vì cô giảng bài mà nói cái vụ đó -> mình không hiểu.

Question

Quan hệ tổng – phân – hợp là quan hệ thế nào? Vì cô giảng bài mà nói cái vụ đó -> mình không hiểu.

in progress 0
Dâu 7 months 2021-07-20T12:12:31+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T12:13:48+00:00

  Đoạn tổng – phân – hợp là đoạn nghị luận mà ta đi theo hướng triển khai luận điểm rồi từ đó suy ra các luận cứ để chứng minh và rồi khẳng định lại luận điểm, đúc kết tạo thành một nhận định mới phù hợp với nhận định ban đầu và được nâng cao hơn so với nhận định ban đầu.

  cho mình xin 5 sao+cảm ơn nhé

  mình hiểu có thế vì cô của mình giảng nhanh và mình lại buồn ngủ

  0
  2021-07-20T12:14:27+00:00

  Quan hệ tổng – phân – hợp là ta đi theo hướng triển khai luận điểm rồi từ đó suy ra các luận cứ để chứng minh và rồi khẳng định lại luận điểm, đúc kết tạo thành một nhận định mới phù hợp với nhận định ban đầu và được nâng cao hơn so với nhận định ban đầu

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )