quan hệ tổng-phân-hợp là gì. Nếu ví dụ

Question

quan hệ tổng-phân-hợp là gì. Nếu ví dụ

in progress 0
Thành Đạt 7 months 2021-06-23T15:28:11+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-23T15:29:48+00:00

    Câu mở đầu đoạn văn trên nêu lên môt nhận định chung về nhân vật. Hai câu khai triển đoạn đưa ra các biểu hiện cụ thể minh họa cho nhận định chung ấy. Từ những chứng cớ cụ thể này, câu kết đoạn đúc kết thành một nhận định mới vừa phù hợp với nhận định ban đầu, vừa được nâng cao hơn. Đó là mô hình tổng hợp – phân tích – tổng hợp (tổng – phân – hợp).
    Mô hình tổng – phân – hợp cũng thường là mô hình cấu tạo của toàn bài văn nghị luận.

    NHỚ VOTE MK CTRLHN+5 SAO+CẢM ƠN NHA

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )