Qua văn bản viết đoạn văn ngắn ( 5 đến 7dòng) suy nghĩ về nhận định cái ” Đức Cao ” của người anh hùng là được lòng dân và biết tại ra thời thế He

Question

Qua văn bản viết đoạn văn ngắn ( 5 đến 7dòng) suy nghĩ về nhận định cái ” Đức Cao ” của người anh hùng là được lòng dân và biết tại ra thời thế
Help meee!! Pls :(((

in progress 0
Gerda 6 months 2021-07-09T00:44:14+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-09T00:45:37+00:00

    Từ xưa đến nay dân tộc ta đã không hề lo sợ kẻ thù hùng mạnh hơn mình và tự dựa vào sức, trí tuệ của mình để chiến đấu. Và nói đến một anh hùng, một người không chỉ có sức mạnh thể chất, trí tuệ hơn người mà còn có cả lòng yêu dân. Cái đức cao cả của người anh là dành được lòng tin của dân và tạo ra thời thế. Dù có trí tuệ hay sức mạnh đến đâu mà không có sự tin yêu của nhân dân cũng không thể làm ra việc lớn. Đồng thời việc đất nước ấy có tồn tại và phát triển hay không phải có do nhân dân mà nên.

    Xin hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )