Qua văn bản hịch tướng sĩ hãy viết một đoạn văn quy nạp nêu suy nghĩ của mình về Trần Quốc Tuấn với vận mệnh dân tộc

Question

Qua văn bản hịch tướng sĩ hãy viết một đoạn văn quy nạp nêu suy nghĩ của mình về Trần Quốc Tuấn với vận mệnh dân tộc

in progress 0
RobertKer 8 months 2021-05-29T11:11:56+00:00 2 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-29T11:13:15+00:00

  Trần Quốc Tuấn (1231 – 1300) – người đã được vua Trần giao cho thống lĩnh quân đội, đã lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên thắng lợi vẻ vang. Người nổi tiếng là biết trọng kẻ sĩ thu phục nhân tài. Trần Quốc Tuấn là một người anh hùng dân tộc, nhà quân sự thiên tài, lòng yêu nước của ông nước thể hiện rõ qua văn bản “Hịch tướng sĩ”, văn bản khích lệ tướng sĩ học tập cuốn “Binh thư yếu lược” do ông biên soạn.

  Qua bài hịch, Trần Quốc Tuấn không chỉ thể hiện lòng căm thù sục sôi quân cướp nước mà còn thể hiện ý chí quyết chiến, quyết thắng, quyết xả thân cho độc lập dân tộc. Ông vạch ra hai con đường chính – tà cũng là một con đường sống chết để thuyết phục tướng sĩ. Trần Quốc Tuấn biểu lộ một thái độ dứt khoát: hoặc là địch hoặc là ta, không có vị trí chông chênh cho những kẻ bàng quan trước thời cuộc. “Giặc với ta là kẻ thù không đội trời chung, các ngươi cứ điềm nhiên không biết rửa nhục, không lo trừ hung, không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà chịu đầu hàng, giơ tay mà không chịu thua giặc. Nếu vậy rồi đây sau khi giặc đã dẹp yên, muôn đời để thẹn, há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa?”, đó là lời động viên tới mức cao nhất ý chí và quyết tâm chiến đấu của mọi người.Bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn phản ánh tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta nói chung và Trần Quốc Tuấn nói riêng trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Nó được thể hiện qua lòng căm thù giặc, ý chí quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược và những tình cảm dành cho tướng sĩ dưới trướng.

  0
  2021-05-29T11:13:49+00:00

   Trần Quốc Tuấn chính là vị tướng tài ba đã thống lĩnh quân dân nhà Trần chiến thắng quân xâm lược Mông Nguyên hùng mạnh. Nhưng hơn cả, ta còn thấy được tài năng văn chương, thấy được tấm lòng ưu dân ái quốc trong người anh hùng . Người chủ soái ấy vô cùng gần gũi, vô cùng thấu hiểu quân sự. Những lời tâm tình của ông với tướng lĩnh sao mà gần gũi: “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối..”. Đó không phải là chân dung nghiêm trang của chủ soái mà là chân dung của con người yêu nước, thương dân. Tấm lòng, sự kì vọng và niềm tin ông dành cho các tướng lĩnh cũng khiến ta rất mến mộ. Ông chính là người đã góp phần làm nên vận mênh dân tộc, con người vì nghĩa lớn mà quên tình riêng, hết lòng trung, hết lòng cống hiến. Ta khâm phục, yêu quý tài năng văn võ của ông. Tác phẩm đã cho ta thêm hiểu về vị tướng tài ba này. Tóm lại, qua văn bản Hịch tướng sĩ, ta có thêm hiểu biết về Trần Quốc Tuấn, người có vai trò đặc biệt là đối với vận mệnh dân tộc! 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )