qua truyện ngắn lão hạc và tức nước vỡ bờ em hiểu ntn về số phận ng nông dân xưa [tự viết] giúp mk vs

Question

qua truyện ngắn lão hạc và tức nước vỡ bờ em hiểu ntn về số phận ng nông dân xưa [tự viết]
giúp mk vs

in progress 0
Sapo 5 months 2021-08-27T12:49:03+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-27T12:50:46+00:00

    Lão hạc là một người nông dân nghèo khổ đáng thương  luong thiện và Đầy lòng tự trọng 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )