quá trình tổng hợp ADN,ARN, protein

Question

quá trình tổng hợp ADN,ARN, protein

in progress 0
Farah 1 year 2020-11-05T21:36:04+00:00 3 Answers 44 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-05T21:38:01+00:00

  Tổng hợp ADN:

  – Đầu tiên, ADN mẹ tháo xoắn, 2 mạch đơn tách nhau ra tạo thành chạc chữ Y

  – Enzim ARN polimeraza tổng hợp đoạn mồi. sau đó ADN polimeraza liên kết các nucleotit tự do từ môi trường nội bào liên kết với mạch khuôn theo NTBS. ADN được tổng hợp theo chiều từ 5′-3′

  – Mạch mới được tổng hợp đến đâu thì 2 mạch đơn đóng xoắn lại với nhau tạo thành 2 ADN con giống nhau và giống ADN mẹ ban đầu.

  Tổng hợp ARN:

   Enzim ARN-pôlymeraza bám vào vùng khởi đầu phiên mã của gen, trượt dọc theo mạch khuôn theo chiều 3’- 5’ để sẵn sàng tổng hợp ARN.

  – ARN-pôlymeraza vừa trượt dọc trên mạch khuôn gen theo chiều 3’- 5’, vừa lắp các ribônuclêôtit tự do vào mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung: A – U, G – X, T – A, X – G

  – Khi ARN-pôlymeraza gặp tín hiệu kết thúc, quá trình phiên mã dừng lại, phân tử ARN vừa tạo thành được giải phóng, đồng thời đoạn gen đóng xoắn lại.

  Tổng hợp protein:

  – Hoạt hoá axit amin: các axit amin được hoạt hoá bởi enzim và ATP. Sau đó, các axit amin đã được hoạt hoá gắn vào các tARN tương ứng tạo thành phức hợp axit amin – tARN (aa-tARN)

  – Tổng hợp chuỗi pôlipeptit:

      + Khi ribôxôm tiếp xúc với mARN tới mã mở đầu, thì một tARN mang axit amin mở đầu đi vào ribôxôm và khớp đối mã của nó với mã mở đầu theo nguyên tắc bổ sung

      + Tiếp theo, aa-tARN đi vào ribôxôm và đọc mã kế tiếp, hình thành một liên kết peptit giữa aa mở đầu và ARN ribôxôm chuyển sang một bộ ba kế tiếp, mARN, tARN mở đầu rời khỏi ribôxôm. Một phân tử tARN mang aa mới đi vào và quá trình lặp lại cho đến khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc

      + Lúc này, chuỗi pôlipeptit được tổng hợp xong và được giải phóng khỏi ribôxôm. Sau đó, chuỗi pôlipeptit được hình thành bậc cấu trúc ra prôtêin hoàn chỉnh

  0
  2020-11-05T21:38:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  qua-trinh-tong-hop-adn-arn-protein

  0
  2020-11-05T21:38:11+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo bai tap adn arn protein co dap an các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )