Quá trình giảm phân của một tế bào phải trải qua những giải đoạn nào

Question

Quá trình giảm phân của một tế bào phải trải qua những giải đoạn nào

in progress 0
Amity 11 months 2021-03-23T14:46:11+00:00 3 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-03-23T14:48:04+00:00

  Giảm phân trải qua 2 kì

  Giảm phân 1:

  Kì đầu 1

  NST kép bắt đầu đóng xoắn, co ngắn.

  Các cặp NST  thể kép trong cặp tương đồng bắt cặp theo chiều dọc, tiếp hợp với nhau và trao đổi chéo xảy ra giữa hai cromatit không cùng chị em.

  Cuối kì đầu hai NST kép tách nhau ra.

  Màng nhân và nhân con tiêu biến

   

  Kì giữa 1

  NST tiếp tục co xoắn cực đại , NST có hình thái đặc trưng cho loài

  Thoi vô sắc đính vào tâm động ở một bên của NST.

  Các cặp NST tương đồng tập trung và thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

  Kì sau 1

  Các cặp NST kép tương đồng di chuyển độc lập về hai cực của tế bào và chúng phân li độc lập với nhau.

  Kì cuối 1

  Sau khi di chuyển về hai cực của tế bào NST bắt đầu dãn xoắn , màng nhân và nhân con hình thành

  Thoi vô sắc tiêu biến , màng nhân và nhân con xuất hiện

  Kết quả

  Từ 1 tế bào mẹ có 2n NST kép sinh ra 2 tế bào con có bộ NST n kép

  Kì trung gian II : Sau khi kết thúc giảm phân  tế bào con  tiếp tục đi vào giảm phân 2 mà không nhân đôi NST. Trong tế bào có n NST kép

    Giảm phân 2

  Kì đầu 2

  NST bắt đầu đóng xoắn

  Màng nhân và nhân con tiêu biến

  Thoi vô sắc xuất hiện

      

  Kì giữa 2

  NST kép co xoắn cực đại và  tập trung 1 hàng  trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.

  Thoi vô sắc dính vào 2 phía của NST kép

  Kì sau 2

  NST tách nhau tại tâm động trượt trên thoi vô sắc di chuyển về  hai cực tế bào.

  Kì cuối 2

  NST dãn xoắn. Màng nhân và nhân con xuất hiện, màng tế bào hình thành. Tạo ra hai tế bào con.

  Kết quả

  Từ 1 tế bào có n NST kép tạo ra 2 tế bào mang bộ NST n đơn

   

  0
  2021-03-23T14:48:10+00:00

  Đáp án:

   có 2 kì 

  Giải thích các bước giải:

  kì giảm phân 1

  Kì đầu 1

  NST kép bắt đầu đóng xoắn, co ngắn.

  Các cặp NST  thể kép trong cặp tương đồng bắt cặp theo chiều dọc, tiếp hợp với nhau và trao đổi chéo xảy ra giữa hai cromatit không cùng chị em.

  Cuối kì đầu hai NST kép tách nhau ra.

  Màng nhân và nhân con tiêu biến

  Kì giữa 1

  NST tiếp tục co xoắn cực đại , NST có hình thái đặc trưng cho loài

  Thoi vô sắc đính vào tâm động ở một bên của NST.

  Các cặp NST tương đồng tập trung và thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

  Kì sau 1

  Các cặp NST kép tương đồng di chuyển độc lập về hai cực của tế bào và chúng phân li độc lập với nhau.

  Kì cuối 1

  Sau khi di chuyển về hai cực của tế bào NST bắt đầu dãn xoắn , màng nhân và nhân con hình thành

  Thoi vô sắc tiêu biến , màng nhân và nhân con xuất hiện

  Kết quả

  Từ 1 tế bào mẹ có 2n NST kép sinh ra 2 tế bào con có bộ NST n kép

  Kì trung gian II : Sau khi kết thúc giảm phân  tế bào con  tiếp tục đi vào giảm phân 2 mà không nhân đôi NST. Trong tế bào có n NST kép

  kì giảm phân 2

  Kết quả

  Từ 1 tế bào mẹ có 2n NST kép sinh ra 2 tế bào con có bộ NST n kép

  Kì trung gian II : Sau khi kết thúc giảm phân  tế bào con  tiếp tục đi vào giảm phân 2 mà không nhân đôi NST. Trong tế bào có n NST kép

  0
  2021-03-23T14:48:16+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo quá trình giảm phân các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )