Qúa trình xảy ra hiện tượng dương cực tan ?

Question

Qúa trình xảy ra hiện tượng dương cực tan ?

in progress 0
Ngọc Diệp 8 months 2021-01-28T23:22:48+00:00 3 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-28T23:24:39+00:00

  Hiện tượng dương cực tan: là hiện tượng cực dương bị tan ra vào trong dung dịch xảy ra khi kim loại làm cực dương trùng với kim loại của muối trong dung dịch chất điện phân.

  Giải thích hiện tượng dương cực tan dựa trên thí nghiệm
  (VD: cực dương bằng đồng – Cu, dung dịch điện phân là CuSO4 (hoặc một loại muối đồng khác) thì xảy ra hiện tượng dương cực tan, Cực dương bằng Bạc -Ag, dung dịch điện phân là AgNO3 (hoặc muối bạc khác) thì xảy ra hiện tượng dương cực tan.)
  Lưu ý
  Đồng (Cu) tan ra từ cực dương sẽ hòa tan vào trong dung dịch điện phân
  Đồng (Cu) trong dung dịch điện phân sẽ bám vào kim loại ở cực âm, không phải đồng (Cu) từ cực dương chạy qua bám vào cực âm.
  Nếu chất điện phân là dung dịch H2SO4 và các điện cực làm bằng graphit (hoặc inox). Phân tử H2SO4 bị phân li thành H+ và (SO4)2-. Graphit (các bon) dẫn điện nhưng không tạo thành ion có thể tan vào dung dịch khi điện phân nên các phản ứng ở điện cực phức tạp hơn. Kết quả thu được là chỉ có nước bị phân tách thành H2 và O2 . Phương pháp điện phân nước trên thu được Oxi ứng dụng tạo ra oxi cho thủy thủ sống trên tàu ngầm.

  qua-trinh-ay-ra-hien-tuong-duong-cuc-tan

  0
  2021-01-28T23:24:48+00:00

  Đáp án:

  Giải thích hiện tượng dương cực tan
  +,Hiện tượng dương cực tan: là hiện tượng cực dương bị tan ra vào trong dung dịch xảy ra khi kim loại làm cực dương trùng với kim loại của muối trong dung dịch chất điện phân.
  (VD: cực dương bằng đồng – Cu, dung dịch điện phân là CuSO4 (hoặc một loại muối đồng khác) thì xảy ra hiện tượng dương cực tan, Cực dương bằng Bạc -Ag, dung dịch điện phân là AgNO3 (hoặc muối bạc khác) thì xảy ra hiện tượng dương cực tan.)

  *)

  Lưu ý
  Đồng (Cu) tan ra từ cực dương sẽ hòa tan vào trong dung dịch điện phân
  Đồng (Cu) trong dung dịch điện phân sẽ bám vào kim loại ở cực âm, không phải đồng (Cu) từ cực dương chạy qua bám vào cực âm.
  Nếu chất điện phân là dung dịch H2SO4 và các điện cực làm bằng graphit (hoặc inox). Phân tử H2SO4 bị phân li thành H+ và (SO4)2-. Graphit (các bon) dẫn điện nhưng không tạo thành ion có thể tan vào dung dịch khi điện phân nên các phản ứng ở điện cực phức tạp hơn. Kết quả thu được là chỉ có nước bị phân tách thành H2 và O2 . Phương pháp điện phân nước trên thu được Oxi ứng dụng tạo ra oxi cho thủy thủ sống trên tàu ngầm.
   

   

  0
  2021-01-28T23:24:53+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo hiện tượng dương cực tan các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )