Qua màng nước mắt… Phóng đi mất hút 1, tìm từ láy trong đoạn văn 2,chỉ ra chi tiết bất ngờ cảm động nhất trong đoạn trích,vì sao em thấy cảm động 3

Question

Qua màng nước mắt… Phóng đi mất hút
1, tìm từ láy trong đoạn văn
2,chỉ ra chi tiết bất ngờ cảm động nhất trong đoạn trích,vì sao em thấy cảm động
3,Vì sao Thành và Thủy đang khổ đau mà tiếng chim kêu và người nói vẫn ríu ran,vì sao khi dắt em khỏi trường Thành thấy mọi cảnh vật

in progress 0
Verity 1 year 2021-08-15T03:11:24+00:00 2 Answers 154 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T03:12:26+00:00

  1 . Các từ láy trong đoạn văn là: búp bê, mếu máy, chôn chân, liêu xiêu.

  2. Chi tiết cảm động là chi tiết:” Anh phải hứa với em ko bao h để chúng cách xa nhau.Anh nhớ chưa? anh hứa đi”. Vì chị tiết này nói rằng Thủy ko muốn búp bê phải xa nhau như Thành và Thủy. 

  3. Vì đó là sự tương phản giữa cảm xúc Thành, Thủy và cảnh vật.Để tăng sự tương phản giữa cảm xúc của Thành , Thủy với cảnh vật bên ngoài. 

  0
  2021-08-15T03:12:44+00:00

  1 . Các từ láy trong đoạn văn là: búp bê, mếu máy, chôn chân, liêu xiêu.

  2. Chi tiết cảm động là chi tiết:” Anh phải hứa với em ko bao h để chúng cách xa nhau.Anh nhớ chưa? anh hứa đi”. Vì chị tiết này nói rằng Thủy ko muốn búp bê phải xa nhau như Thành và Thủy. 

  3. Vì đó là sự tương phản giữa cảm xúc Thành, Thủy và cảnh vật.Để tăng sự tương phản giữa cảm xúc của Thành , Thủy với cảnh vật bên ngoài. 

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )