Qua đoạn 1sau em hãy trình bày suy nghĩ của mik về tinh thần yêu nước Nhanh nhé! ( 4 – 10 câu)

Question

Qua đoạn 1sau em hãy trình bày suy nghĩ của mik về tinh thần yêu nước
Nhanh nhé! ( 4 – 10 câu)
qua-doan-1sau-em-hay-trinh-bay-suy-nghi-cua-mik-ve-tinh-than-yeu-nuoc-nhanh-nhe-4-10-cau

in progress 0
King 2 years 2021-06-14T13:33:58+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-14T13:35:15+00:00

  Đối với dân tộc Việt Nam, lòng yêu nước, tự hào dân tộc không chỉ là một tình cảm tự nhiên, mà nó còn là sản phẩm của lịch sử được hun đúc từ chính lịch sử đau thương mà hào hùng của dân tộc Việt Nam. Lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh giành lại và bảo vệ nền độc lập từ tay kẻ thù xâm lược. Chính vì vậy mà tinh thần yêu nước đã ngấm sâu vào tình cảm, vào tư tưởng của mỗi người dân Việt Nam qua tất cả các thời đại, làm nên một sức mạnh kỳ diệu, giúp cho dân tộc ta đánh thắng hết kẻ thù này đến kẻ thù khác cho dù chúng có hùng mạnh đến đâu. Điều này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng kết: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta…”, được tiếp nối từ đời này sang đời khác, từ thế hệ đi trước đến thế hệ sau  

  0
  2021-06-14T13:35:42+00:00

  Đoạn văn cho ta thêm hiểu về tinh thần yêu nước của cha ông ta. Tinh thần yêu nước chính là nét đẹp ngàn đời của dân tộc. Tinh thần ấy luôn có trong mỗi người dân Việt Nam. Đặc biệt ,trong những hoàn cảnh chiến tranh, trước kẻ thù ngoại xâm, tinh thần yêu nước trong mỗi con người Việt Nam càng được khẳng định, ngợi ca. Nó là sức mạnh lớn giúp chúng ta vượt lên bao kẻ thù. Những tấm gương anh hùng yêu nước, hết lòng vì dân tộc ,nhân dân đã và đang truyền thêm cho ta niềm tin, cho ta thêm hiểu về tình yêu nước nồng nàng, mãnh liệt. 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )