Qua các tác phẩm văn học trung đại em đã học ở lớp 9 em thích nhất nhân vật nào? Vì sao?

Question

Qua các tác phẩm văn học trung đại em đã học ở lớp 9 em thích nhất nhân vật nào? Vì sao?

in progress 0
Jezebel 5 months 2021-08-13T02:13:25+00:00 1 Answers 119 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-13T02:14:41+00:00

    e thik nhân vật hồ xuân hương vì bà là một người vừa trân trọng vẻ đẹp, phẩm chất trong trắng, son sắt của người phụ nữ việt nam vừa cảm thương cho họ và còn là tếng nói tâm tình của người phụ nữ, thể hiện một bản lĩnh sông mạnh mẽ khác thường

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )