Qua bài Sông Núi Nước Nam em thấy mình cần phải làm gì có trách nhiệm trong cuộc sống để bảo vệ tổ cuốc

Question

Qua bài Sông Núi Nước Nam em thấy mình cần phải làm gì có trách nhiệm trong cuộc sống để bảo vệ tổ cuốc

in progress 0
Verity 2 weeks 2021-08-30T01:21:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T01:22:40+00:00

  học thật giỏi để trở thành công dân tốt để bảo vệ tổ quóc

  0
  2021-08-30T01:22:47+00:00

  hoc giỏi ko vi phạm vang lời cha mẹ và thầy cô và làm những chuyện có ích cho xã hội

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )