Qua bài bánh trôi nước thì bạn hiểu gì về thân phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa ??? /ko được chép mạng/

Question

Qua bài bánh trôi nước thì bạn hiểu gì về thân phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa ???
/ko được chép mạng/

in progress 0
Vân Khánh 6 months 2021-08-02T14:55:42+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-02T14:56:46+00:00

    Xã hội phong kiến luôn muốn nhấn chìm họ , họ hoàn toàn lệ thuộc và hoàn cảnh , họ không có quyền quyết định số phận và cuộc đời của họ . Họ bị vùi dập , bị chà đạp , bị coi thường , bị đối xử bất công . Nhưng họ vẫn giữ được tấm lòng son sắt , thủy chung  .

    0
    2021-08-02T14:57:10+00:00

    Họ rất khổ cực , thân phận chìm nổi bấp bênh , không đc tự quyết định cuộc đời mình nhưng họ vẫn giữ đc tấm lòng son sắt , thủy chung của mình

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )