PTBĐ bài sông núi nước nam, phò giá về kinh là gì ? mn giúp mk vs ạ !!!

Question

PTBĐ bài sông núi nước nam, phò giá về kinh là gì ?
mn giúp mk vs ạ !!!

in progress 0
Nick 1 year 2021-09-01T14:00:55+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T14:02:40+00:00

  – PTBĐ bài ” Sông Núi Nước Nam ” là biểu cảm + tự sự + nghị luận ( ptbđ chính là biểu cảm ).

  – PTBĐ bài ” Phò Giá Về Kinh ” là biểu cảm + tự sự + miêu tả ( ptbđ chính là biểu cảm ).

  0
  2021-09-01T14:02:45+00:00

  Sông núi nước Nam:

  PTBĐ chính là biểu cảm

  – Ngoài ra ” Sông núi nước Nam” có kết hợp của PTBĐ nghị luận

  Phò giá về kinh

  PTBĐ chính là biểu cảm và còn có kết hợp thêm với các phương thức khác : tự sự

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )