pt thành nhân tử `3-3sqrt(x)+4`

Question

pt thành nhân tử
`3-3sqrt(x)+4`

0
Dulcie 2 years 2020-11-26T19:52:19+00:00 0 Answers 24 views 0

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )