Pt: tan^2 x = 3 có nghiệm là?

Question

Pt: tan^2 x = 3 có nghiệm là?

in progress 0
Vodka 1 year 2020-10-18T11:17:44+00:00 2 Answers 85 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T11:18:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `tan^2x=3`

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{\pi}{3}+k\pi\ (k \in \mathbb{Z})\\x=-\dfrac{\pi}{3}+k\pi\ (k \in \mathbb{Z})\end{array} \right.\) 

  0
  2020-10-18T11:19:04+00:00

  Đáp án:

  $x = \pm \dfrac{\pi}{3} + k\pi \quad (k \in \Bbb Z)$

  Giải thích các bước giải:

  $\tan^2x = 3 \qquad \left(x \ne \dfrac{\pi}{2} + n\pi\right)$

  $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\tan x= \sqrt3\\\tan x = -\sqrt3\end{array}\right.$

  $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x = \dfrac{\pi}{3} + k\pi\\x = – \dfrac{\pi}{3} + k\pi\end{array}\right.\quad (k \in \Bbb Z)$

  Vậy phương trình có 2 họ nghiệm là $x = \pm \dfrac{\pi}{3} + k\pi \quad (k \in \Bbb Z)$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )