polynomials 4x^3 – X^2 + 12x-3=0

Question

polynomials

4x^3 – X^2 + 12x-3=0

in progress 0
Linh Đan 1 year 2021-07-23T11:17:35+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T11:18:55+00:00

  Answer:

  1/4

  Step-by-step explanation:

  see steps below

  0
  2021-07-23T11:19:05+00:00

  Answer:

  X=1/4

  Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )