Phương trình nào sau đây vô nghiệm: a, căn 3. sin 2x – cos 2x = 2 b, 3sin x – 4cos x = 5 c, sin x = cos(pi/4) d, căn 3. sin x – cos x = -3

Question

Phương trình nào sau đây vô nghiệm:
a, căn 3. sin 2x – cos 2x = 2
b, 3sin x – 4cos x = 5
c, sin x = cos(pi/4)
d, căn 3. sin x – cos x = -3

in progress 0
King 2 years 2020-10-18T11:04:09+00:00 2 Answers 4288 views 0

Answers ( )

  1
  2020-10-18T11:05:36+00:00

  Đáp án: D

   

  Giải thích các bước giải:

  Biến đổi câu d:

  $\sqrt3\sin x-\cos x=-3$

  $\Leftrightarrow 2\sin(x-\dfrac{\pi}{6})=-3$

  $\Leftrightarrow \sin(2x-\dfrac{\pi}{6}=-1,5<-1$ (vô nghiệm) 

  0
  2020-10-18T11:06:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu d nhé vì đề pt có nghiệm thì

  phuong-trinh-nao-sau-day-vo-nghiem-a-can-3-sin-2-cos-2-2-b-3sin-4cos-5-c-sin-cos-pi-4-d-can-3-si

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )