Phương trình: cos x – m = 0 vô nghiệm khi m là?

Question

Phương trình: cos x – m = 0 vô nghiệm khi m là?

in progress 0
Hưng Khoa 1 year 2020-10-18T14:09:35+00:00 2 Answers 101 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T14:11:17+00:00

  Đáp án:

  $\left[\begin{array}{l}m > 1\\m < -1\end{array}\right.$

  Giải thích các bước giải:

  $\cos x – m = 0$

  $\Leftrightarrow \cos x = m$

  Ta có: 

  $-1 \leq \cos x \leq 1$

  $\Leftrightarrow -1 \leq m \leq 1$

  Vậy phương trình vô nghiệm $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}m > 1\\m < -1\end{array}\right.$

  0
  2020-10-18T14:11:34+00:00

  phương trình : cos x – m = 0 vô nghiệm khi :

  ⇒ m>1 hoặc m< -1

  vì -1 ≤cos x ≤ 1 .

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )