Phương thức biểu đạt và thể loại câu đêm tháng năm chưa nằm đã sáng ngày tháng mười chưa cười đã tối

Question

Phương thức biểu đạt và thể loại câu đêm tháng năm chưa nằm đã sáng ngày tháng mười chưa cười đã tối

in progress 0
Acacia 6 months 2021-07-17T12:04:48+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T12:05:49+00:00

  Phương thức biểu đạt : Miêu tả

  Thể loại : câu tục ngữ

  0
  2021-07-17T12:06:39+00:00

  Miêu tả

  Tục ngữ

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )