phương thức biểu đạt của đoạn từ”than ôi!cứ như cái cách quan ngồi đến thời thật là phàm” ở bài sống chết mặc bay

Question

phương thức biểu đạt của đoạn từ”than ôi!cứ như cái cách quan ngồi đến thời thật là phàm” ở bài sống chết mặc bay

in progress 0
Nem 8 months 2021-05-20T07:09:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-20T07:10:37+00:00

  $→$ Phương thức biểu đạt của đoạn từ”than ôi!cứ như cái cách quan ngồi … thời thật là phàm” ở bài sống chết mặc bay

  $→$  Chủ yếu là tự sự vì là truyện ngắn

  0
  2021-05-20T07:11:05+00:00

  – Phương thức biểu đạt: Tự sự kết hợp biểu cảm.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )