phương pháp VI PHÂN ĐỒ THỊ để xác định bậc phản ứng

Question

phương pháp VI PHÂN ĐỒ THỊ để xác định bậc phản ứng

in progress 0
Thành Đạt 3 days 2021-07-20T04:26:51+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-20T04:27:51+00:00

    Answer:

    mwlooy kagabi jal

    64 JAHA VI PHÂN KAY

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )