phương pháp lập luận tổng phân hợp là gì? phương pháp lập luận tương đồng là gì?

Question

phương pháp lập luận tổng phân hợp là gì? phương pháp lập luận tương đồng là gì?

in progress 0
Thiên Thanh 7 months 2021-07-18T00:36:23+00:00 1 Answers 16 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-18T00:37:40+00:00

    -phương pháp lập luận tổng-phân-hợp là phương pháp nghị luận mà ta đi theo hướng nêu luận điểm chính và luộn điểm phụ rồi nhờ đó mà suy ra được các luận cứ để chứng minh điều đó và rồi khẳng định lại luận điểm, kết hợp lại tạo thành một hiểu biết mới phù hợp với hiểu biết ban đầu và được nâng cao hơn so với hiểu biết ban đầu.

    phương pháp lập luận tương đồng là 1 câu bị tráo đổi luộn cứ và luộn điểm

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )