PHIẾU BÀI TẬP SỐ 1 PHẦN 1: TOÁN ÔN VỀ HÌNH TAM GIÁC Bài 1: Diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 2,5 dm và chiều cao tương ứng là 7,5 dm là: A. 9,3

Question

PHIẾU BÀI TẬP SỐ 1
PHẦN 1: TOÁN
ÔN VỀ HÌNH TAM GIÁC
Bài 1: Diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 2,5 dm và chiều cao tương ứng là 7,5
dm là:
A. 9,375 dm B. 9,375 dm 2 C. 5dm 2 D. 10 dm 2
Bài 2: Diện tích hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là 3dm và
2,5dm là:
A. 3,75 dm B. 3,75 dm 2 C. 5,37m 2 D.5,37 m 2
Bài 3: Một cái sân hình tam giác có cạnh đáy là 2,5m và chiều cao là 12 dm. Tính diện
tích cái sân hình tam giác đó ?
A. 15dm B. 1,5dm 2 C.15m D.1,5 m 2
Bài 4: Một cái ao hình tam giác có chiều cao là 14m và cạnh đáy gấp rưỡi chiều cao.
Tính diện tích cái ao đó?
A. 147m 2 B. 14,7m 2 C. 14,7dm 2 D. 147dm 2
Câu 5. Một hình tam giác có độ dài đáy là 0,8m. Chiều cao bằng 4
7
độ dài đáy. Tính
diện tích của hình tam giác đó?
A. 56m 2 B. 5,6m 2 C. 56dm 2 D. 0,56m 2
Bài 6: Một hình tam giác có diện tích là 53,55 m 2 và độ dài đáy là 12,6m. Tính chiều
cao tương ứng của tam giác đó?
A. 4,25m B. 0,85m C. 42,5m D. 8,5m
Bài 7. Một hình tam giác có diện tích 8,75m 2 và chiều cao là 5 m. Tính độ dài đáy
tương ứng của tam giác đó?
A. 4,25m B. 4,5m C. 3,5m D. 3,25m
Bài 8. Cho hình bên, biết diện tích tam giác AMC là 7cm 2 , MC = 3,5cm, BM = 6cm.
Tính diện tích tam giác ABM.
A. 12 cm 2
B. 15 cm 2
C. 20 cm 2
D. 24 cm 2
Câu 9. Một mảnh vườn hình tam giác có độ dài đáy là 45 m và chiều cao là 15m. Người
ta trồng rau trên mảnh vườn đó, cứ 100m 2  thì thu được 35,6kg rau. Hỏi trên cả thửa
ruộng đó người ta thu được bao nhiêu ki-lô-gam rau?
A. 240,3kg B. 120,15kg C. 204,3kg D. 240,35kg
Câu 10. Một thửa ruộng hình tam giác có độ dài đáy là 60 m, chiều cao bằng 5
3
độ dài
đáy. Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó. Trung bình cứ 50m 2  thu được 32,5kg thóc.
Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tạ thóc?
A. 702 tạ B. 7,02 tạ C. 351 tạ D. 35,1 tạ

in progress 0
Khánh Gia 2 years 2021-02-28T07:40:37+00:00 3 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-28T07:42:33+00:00

  Giải thích các bước giải:

  1.B

  2.B

  3.D

  4.A

  5.C

  6.D

  7.C

  8.A

  9.B

  10.B

   

  0
  2021-02-28T07:42:35+00:00

  Đáp án:

   bài 1: B

  bài 2: 

  bài 3:  D

  BÀI 4:A

  BÀI 5:D

  CÂU 6:D

  CÂU 7:C

  CÂU 8:

  CÂU 9:B

  CÂU 10:

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-02-28T07:42:40+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo các bài toán về hình tam giác lớp 5 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )