Phát hiện chữ lỗi dùng từ trong các câu sau

Question

Phát hiện chữ lỗi dùng từ trong các câu sau
phat-hien-chu-loi-dung-tu-trong-cac-cau-sau

in progress 0
Gerda 3 weeks 2021-08-23T23:16:28+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T23:17:57+00:00

  a,

  *Bỏ phần “có thể nói” để tránh lặp từ

  +Hoàn thành lại : Em có thể tiến bộ nếu lớp em có thầy cô dạy giỏi.

  b, 

  *Bỏ phần “hay số liệu” để tránh làm rối câu

  +Hoàn thành lại : Những thiệt hại do bão lụt không thể tính bằng con số cụ thể.

  c, 

  * Bỏ phần “đòi hỏi” để tránh làm câu hiểu sai nghĩa

  +Hoàn thành lại : Chúng ta phải học tập chăm chỉ để sau này đáp ứng nhu cầu của việc làm.

  d, 

  *Bỏ phần “kiến thiết” để tránh nhàm nội dung thêm phức tạp 

  +Hoàn thành lại : Nhân dân ta đang ngày đêm chăm lo xây dựng nước nhà

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )