Phát biểu quy luật đồng tính,quy luật phân li,quy luật phân li độc lập,phép lai phân tích,quy luật di truyền liên kết?

Question

Phát biểu quy luật đồng tính,quy luật phân li,quy luật phân li độc lập,phép lai phân tích,quy luật di truyền liên kết?

in progress 0
Jezebel 10 months 2021-03-24T18:30:48+00:00 3 Answers 59 views 0

Answers ( )

  0
  2021-03-24T18:32:43+00:00

  Đáp án:

  -Quy luật đồng tính: Các cơ thể F1 đồng tính, mang tính trạng trội của bố hoặc mẹ.

  Vd: Ở đậu Hà Lan, lai giống hạt vàng thuần chủng với giống hạt xanh thuần chủng thu được F1 toàn hạt vàng.

  Hạt vàng là tính trạng trội.

  – Quy luật phân ly: Các cơ thể F2 có sự phân tính theo tỉ lệ xấp xĩ 3 trội: 1 lặn.

  Trong trường hợp trội không hoàn toàn, F1 thể hiện tính trạng trung gian giữa cha và mẹ, F2 phân tính theo tỉ lệ 1:2:1

  -Quy luật phân ly độc lập: Sự di truyền của cặp tính trạng này không phụ thuộc vào sự di truyền của cặp tính trạng kia. Có n cặp tính trạng thì tỉ lệ phân tính ở F2 là (3:1)^n

  0
  2021-03-24T18:32:44+00:00

  Đáp án:

  – Nội dung quy luật phân li: trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.

  – Lai phân tích: – Là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.

  + Nếu kết quả phép lai đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp.

  + Nếu kết quả phép lai phân tính theo tỉ lệ 1:1 thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen dị hợp.

  – nội dung quy luật phân li độc lập: Lai hai bố mẹ thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản di truyền độc lập với nhau tì F2 cho tỷ lệ mỗi kiểu hình bằng tích tỷ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

  – Nội dung của quy luật di truyền liên kết: Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau được quy định bởi các gen nằm trên cùng 1 NST, cùng phân li trong quá trình phân bào.

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-03-24T18:32:52+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo quy luật phân li độc lập các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )