Phát biểu nào sau đây là SAI? A. Cường độ điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường về phương diện tác dụng lực

Question

Phát biểu nào sau đây là SAI?
A. Cường độ điện trường là đại lượng
đặc trưng cho điện trường về phương
diện tác dụng lực.
B. Điện trường tĩnh là điện trường có
cường độ E không đổi tại mọi điểm.
C. Đơn vị đo cường độ điện trường là
vôn trên mét (V/m).
D. Trong môi trường đẳng hướng,
cường độ điện trường giảm  lần so với
trong chân không

in progress 0
Vân Khánh 6 months 2021-07-21T15:47:08+00:00 1 Answers 181 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T15:48:50+00:00

  Answer:

  B.

  Explanation:

  sana makatulong sayo

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )