Phát biểu bằng lời các tính chất sau: –Lũy thừa với số mũ tự nhiên. –Nhân hai lũy thừa cùng cơ số. – Nhân hai lũy thừa có cùng số mũ.

Question

Phát biểu bằng lời các tính chất sau:
–Lũy thừa với số mũ tự nhiên.
–Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.
– Nhân hai lũy thừa có cùng số mũ.

in progress 0
Jezebel 1 year 2020-10-31T18:16:18+00:00 1 Answers 90 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T18:17:30+00:00

  -Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a

  `a^n`= a.a…..a (n thừa số a) (n khác 0)

  a được gọi là cơ số.

  n được gọi là số mũ

  -Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữa nguyên cơ số và cộng các số mũ.

  -Khi nhân hai luỹ thừa cùng số mũ, ta nhân hai cơ số và dữ nguyên cơ số

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )