phân tích và chứng minh nhận xét: kinh nghiệm trong một số câu tục ngữ chỉ có tính chất tương đối chính xác

Question

phân tích và chứng minh nhận xét: kinh nghiệm trong một số câu tục ngữ chỉ có tính chất tương đối chính xác

in progress 0
Hồng Cúc 2 months 2021-07-21T05:31:56+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-21T05:33:47+00:00

    Tục ngữ là “túi khôn” của nhân dân, là ngọn đèn chân lí của xã hội bất diệt, song hành cùng thời gian và trí tuệ con người Việt.Nhưng những kinh nghiệm được đúc kết trong tục ngữ là những kinh nghiệm dân gian, không phải lúc nào cũng là chân lí tuyệt đối. Những kinh nghiệm đó có khi sai lệch.Có một vài trường hợp chưa hoàn toàn chính xác của kinh nghiệm thể hiện trong một số câu tục ngữ .Bởi vì không ít kinh nghiệm được tổng kết chủ yếu là dựa vào quan sát. Ví dụ, nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền nói về thứ tự các nghề, các công việc đem lại lợi ích kinh tế cho con người, không phải áp dụng ở nơi nào cũng đúng. Chẳng hạn, ở những nơi điều kiện tự nhiên chỉ có thể thuận lợi cho nghề làm vườn hay nghề làm ruộng phát triển, thì không phải nghề nuôi cá (canh trì) đem lại nhiều lợi ích kinh tế nhất.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )