Phân tích tác dụng của hình thức đối thoại ,độc thoại và độc thoại nội tâm trong đoạn trích sau:

Question

Phân tích tác dụng của hình thức đối thoại ,độc thoại và độc thoại nội tâm trong đoạn trích sau:
phan-tich-tac-dung-cua-hinh-thuc-doi-thoai-doc-thoai-va-doc-thoai-noi-tam-trong-doan-trich-sau

in progress 0
Mít Mít 6 months 2021-07-05T00:00:45+00:00 1 Answers 127 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-05T00:02:33+00:00

    Tác dụng của các hình thức đối thoại trên: tác giả đã làm nổi bật được tâm trạng chán chường, buồn bã, đau khổ và thất vọng của ông Hai sau khi nghe tin làng mình theo giặc.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )