phân tích tác dụng của cặp từ trái nghĩa thiếu >< giàu , sống>< chết , nô lệ >

Question

phân tích tác dụng của cặp từ trái nghĩa
thiếu >< giàu , sống>< chết , nô lệ >

in progress 0
Nho 3 days 2021-07-19T14:24:06+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T14:25:13+00:00

  Các cặp từ trái nghĩa 

  + Thiếu >< giàu

  => Tác dụng : nổi bật hoàn cảnh sống khác nhau của con người trong cuộc sống, có người thiếu thốn, nghèo túng thì cũng có người giàu .

  + Sống >< chết

  => Tác dụng : thể hiện lẽ tự nhiên ở đời, con người có sống thì cũng có chết

  + Nô lệ >< anh hùng 

  => Tác dụng : trên đời này thắng làm anh hùng thua thì làm nô lệ, chúng ta phải cháo nhận điều này

  + Nhân nghĩa >< cường bạo

  => Tác dụng : thể hiện sự đối nghịch trong đời sống của ta, có người sống rất nhân nghĩa , trọng tình có kẻ lại bạo tàn ,xấu xa, độc ác

  =>> Tất cả các cặp từ trái nghĩa trên đều mang nghĩa tương phản , đối lập nhau, vừa đấu tranh lẫn nhau, vừa bổ sung cho nhau, có cái này thì cũng phải có cái kia, như một cái gì đó hiển nhiên rồi.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )