phân tích nhé x(y+1)+3(y+2y+1)

Question

phân tích nhé
x(y+1)+3(y+2y+1)

in progress 0
Khải Quang 8 tháng 2020-11-02T05:47:24+00:00 2 Answers 64 views 0

Answers ( )

  1. Mình trình bày trong hình
    phan-tich-nhe-y-1-3-y-2y-1

  2. $x(y+1) + 3(y^2 + 2y + 1)$

    $= x(y+1) + 3(y+1)^2$

    $= (y+1)(x + 3(y+1))$

    $= (y+1)(x + 3y + 3)$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )