phân tích nét độc đáo của từ ” nghịch lỗ ” trong bài nam quốc sơn hà

Question

phân tích nét độc đáo của từ ” nghịch lỗ ” trong bài nam quốc sơn hà

in progress 0
Maris 5 months 2021-08-15T06:41:11+00:00 1 Answers 158 views 0

Answers ( )

  1
  2021-08-15T06:42:27+00:00

  Nam quốc sơn hà Nam đế cư

  Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

  Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

  Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

  `=>` Trong bài thơ ” Nam quốc sơn hà ” hay còn được gọi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc ta đã sử dụng vô cùng độc đáo từ ” nghịch lỗ “. Nghịch lỗ là gì? Nghịch lỗ chính là những việc làm, thái độ và tư tưởng đạo lý vô cùng xấu và sai trái với quy luật tự nhiên, tất yếu trong cuộc sống. Từ ” nghịch lỗ ” ở bài thơ trên kết hợp với giọng thơ đanh thép đã nhấn mạnh và làm nổi bật lên sự sai trái, bất nhân và trái với đạo lý, quy luật tự nhiên là xâm chiếm nước Đại Việt. Chính từ ngữ độc đáo đó đã góp phần tăng thêm sức biểu cảm và sự hào hùng quyết liệt cho bài thơ. Qua đấy, từ ” nghịch lỗ ” còn chính là cơ sở, nguyên do và cũng chính là lời cảnh báo cho những việc làm sai trái của lũ giặc khi có ý định xâm chiếm Đại Việt.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )