Phân tích một khổ thơ mà bất kỳ (thơ hiện đại) • lưu ý Nêu vị trí và nội dung chính của khổ thơ Phân tích nghệ thuật, từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu, bi

Question

Phân tích một khổ thơ mà bất kỳ (thơ hiện đại)
• lưu ý
Nêu vị trí và nội dung chính của khổ thơ
Phân tích nghệ thuật, từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu, biện pháp nghệ thuật
Chép nốt nội dung thơ

in progress 0
Calantha 6 months 2021-07-16T12:05:19+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-16T12:06:51+00:00

    Ok nhé nhớ cho 5 sao lun đi nhé

    phan-tich-mot-kho-tho-ma-bat-ky-tho-hien-dai-luu-y-neu-vi-tri-va-noi-dung-chinh-cua-kho-tho-phan

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )