Phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ trong câu “Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da” Làm hộ mk vs ạ mk sẽ vote 5 sao

Question

Phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ trong câu
“Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da”
Làm hộ mk vs ạ mk sẽ vote 5 sao

in progress 0
Jezebel 5 months 2021-08-22T07:59:37+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-22T08:00:49+00:00

    Làm nổi bật vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Thúy Kiều. 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )