Phân tích điểm giống nhau và khác nhau giữa lục vân tiên và nguyễn đình chiễu

Question

Phân tích điểm giống nhau và khác nhau giữa lục vân tiên và nguyễn đình chiễu

in progress 0
Tryphena 6 months 2021-08-09T14:17:15+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T14:19:04+00:00

  Khác nhau
  a. Cuộc đời: Có thể nói nhân vật Lục Vân Tiên chính là bóng dáng cuộc đời của Nguyễn Đình Chiểu: Cả hai đều nghe tin mẹ mất trên đường đi thi, về quê chịu tang mẹ, bị đau mắt và bị mù, và bị bội hôn.
  b. Sự nghiệp: Cả hai đều có sự nghiệp rỡ ràng: Lục Vân Tiên đỗ Trạng Nguyên, cầm quân thắng giặc. Nguyễn Đình Chiểu thì “vung bút thành thơ đuổi giặc thù” .
  Giống nhau
  a. Cuộc đời:
  * Lục Vân Tiên được chữa sáng mắt, còn Nguyễn Đình Chiểu vẫn chịu cảnh”Thà đui mà giữ đạo nhà” … Ông vẫn bị mù, về quê bốc thuốc, dạy học, liên lạc với các sĩ phu yêu nước và sáng tác thơ văn chống Pháp.
  * Lục Vân Tiên là một nhân vật được hư cấu trong tác phẩm “Lục Vân Tiên” của Nguyễn Đình Chiểu, còn Nguyễn Đình Chiểu là một nhà thơ, nhà văn có thật trong lịch sử và Văn học Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
  b. Sự nghiệp: Lục Vân Tiên chính là sự thể hiện của “Đạo làm người trong cuộc sống đời thường”, còn Nguyễn Đình Chiểu là sự thể hiện của “Đạo làm người khi đất nước bị ngoại xâm”

  0
  2021-08-09T14:19:12+00:00

  *Giống nhau:

        Đọc tác phẩm ta thấy có nhiều chi tiết trùng hợp giữa cuộc đời tác giả Nguyễn Đình Chiểu và nhân vật Lục Vân Tiên: như việc bỏ thi về chịu tang mẹ,bị mù,bị người yêu bội ước và sau này họ đều có một cuộc hôn nhân tốt đẹp.

  *Khác nhau:

       Nguyễn Đình Chiểu không được như Lục Vân Tiên: được tiên ông cứu cho sáng mắt để sau đó lại tiếp tục đi thi,đỗ trạng nguyên, được vua cử đi dẹp giặc Ô qua thắng lợi.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )